„Draugų ratas“
Prisijunkite prie „Draugų rato“ ir sutaupykite! Sužinoti daugiau

Pirkinio draudimas

Ką daryti atsitikus įvykiui?
 • Per 3 kalendorines dienas praneškite apie draudžiamąjį įvykį įgaliotam atstovui Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) telefonu 8 700 33300 arba tinklalapyje www.warranty.expert
 • Dėl išsamių draudimo sąlygų kreipkitės į įgaliotą asmenį Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) telefonu 8 700 33300 arba tinklalapyje www.warranty.expert
Compensa

Šiame informaciniame dokumente pateikiama informacija apie draudimo produktą – Pirkinio draudimą. Šis dokumentas neatspindi konkrečios Pirkinio draudimo sutarties sąlygų ir nėra draudimo sutarties dalis. Išsami Pirkinio draudimo ikisutartinė ir su draudimo sutartimi susijusi informacija pateikiama kituose dokumentuose: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Draudimo rūšies taisyklėse (Pirkinio draudimo taisyklėse, patvirtintose 2017-05-23 Valdybos posėdyje,galiojančiose nuo 2017-06-01), draudimo pasiūlyme, draudimo sutartyje bei jos prieduose

Kokia šio draudimo rūšis?

Ilgalaikio vartojimo prekių (pirkinio) draudimas nuo išorinio poveikio, įskaitant vagystę su įsibrovimu ir/ar plėšimą bei garantinių vidinių gedimų pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui

Kam taikoma draudimo apsauga?
 • Ilgalaikio vartojimo prekėms (pirkiniui), kurios įsigyjamos iš prekybos įmonės - buitiniams, kultūriniams, ūkiniams poreikiams tenkinti (elektroninei įrangai, buitiniams prietaisams, sodo technikai, telekomunikacinei įrangai, akiniams ir kt.)

Nuo ko apdraudžiama?
 • Pasirinkus Pirkinio draudimo variantą, draudžiama nuo staigaus ir netikėto prekių sugadinimo (sunaikinimo), kuris pasireiškė išoriniu poveikiu, įskaitant vagystes su įsibrovimu ir (ar) plėšimą
 • Pasirinkus Pirkinio vidaus gedimų (pratęstos garantijos) draudimo variantą, draudžiama nuo gamintojo garantijoje numatytų vidinių gedimų
 • Draudimo suma yra prekės kaina įsigijimo metu
 • Nukentėjus turtui, išmoka bus mokama pagal sutartyje nurodytą kompensavimo principą:
  • prekių keitimas naujomis - tai tokios pačios ar analogiškos prekės įsigijimas
  • prekių remontas - tai kompensavimas prekės remontui išleistų išlaidų
 • Atkreipiame dėmesį, kad:
  • bendra remonto išmokų suma gali būti didesnė už prekės kainą įsigijimo metu
  • prekę pakeitus analogiška preke, draudimo sutartis pasibaigia
  • bus atlygintos gabenimo išlaidos pas remonto partnerį, jei prekės svoris viršija 10 kg.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
 • Bet kokios rūšies ir tipo transporto priemonėms, jų varikliams ir kitoms atsarginėms dalims
 • Ginklams, žvejybos įrangai
 • Įrangai, skirtai elektros energijos gamybai
 • Programinei įrangai ir duomenims
 • Prekėms, skirtoms perpardavimui
 • Įrangai, turinčiai trumpesnę nei 1 (vienerių) metų gamintojo ir (ar) pardavėjo garantiją

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
 • Pirkinio draudimo atveju nekompensuojami nuostoliai dėl:
  • vidaus gedimų
  • prekės, pamestos ar paliktos be priežiūros viešosiose vietose, neužrakintoje patalpoje ar pastate
  • prekės vagystės iš transporto priemonės, paliktos jos viduje matomoje vietoje, arba neužrakintoje transporto priemonėje ar neužrakintoje jos bagažinėj
 • Pirkinio vidaus gedimų (pratęstos garantijos) draudimo atveju nekompensuojami nuostoliai dėl:
  • gedimų, kuriems galioja gamintojo ar pardavėjo garantija
  • išlaidų, susijusių su prekės priežiūra (įskaitant techninę), savalaikiu reguliavimu ar patikra, su šiais darbais susijusių detalių pakeitimo ar remonto ir pan.
 • Taip pat nekompensuojami nuostoliai dėl:
  • žalos, atsiradusios dėl ilgalaikio vandens kaupimosi ar garų kondensavimosi
  • žalos, atsiradusios dėl ekrano subraižymo ar kitokio sugadinimo, dėl kurio ekranas nedūžta ar neskyla, įskaitant tuos atvejus, kai tokia žala trukdo tolimesniam turto eksploatavimui, naudojimui ir veikimui
  • įbrėžimų, sulenkimų, estetinio vaizdo praradimų, kai šie sugadinimai netrukdo tolimesniam turto eksploatavimui, naudojimui ir veikimui
  • žalos, atsiradusios prekę naudojant komerciniais tikslais
  • žalos, atsiradusios tik prekės dalims (keičiamosioms dalims)
  • žalos dėl valdiklių, vartojimo reikmenų, tokių kaip baterijos, akumuliatoriai, įkrovikliai ir pan., gedimų
Detalus taikomų draudimo apsaugos apribojimų sąrašas nurodytas draudimo taisyklėse.

Draudimo išmoka gali būti mažinama, jei:
 • nesuteikiama išsamios ir teisingos informacijos apie įvykį
 • nesiimama priemonių žalai išvengti ar sumažinti
 • nesilaikoma draudimo sutarties sąlygų ar sutarties galiojimo metu atsiradus riziką didinantiems faktoriams
 • nesuteikiama galimybės tinkamai įvertinti įvykio aplinkybių, nuostolių dydžio ir priežasčių

Kur man taikoma draudimo apsauga?
 • Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje

Kokios mano pareigos?
 • Suteikti visą prašomą informaciją apie draudžiamą turtą
 • Pastebėjus, nedelsiant ištaisyti bet kokią klaidingą ar neišsamią informaciją
 • Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nurodytais terminais
 • Imtis rizikos mažinimo ir saugumo priemonių
 • Padėti draudimo bendrovei nustatyti žalos dydį ir priežastis
 • Pateikti prašomus dokumentus ir informaciją apie įvykį ir nuostolį
 • Pranešti apie įvykį pagal situaciją reikalingoms tarnyboms (policijai, gaisrinei)
 • Pranešti draudimo bendrovės įgaliotam atstovui Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) apie įvykį per 3 kalendorines dienas telefonu 8 700 33300 arba tinklapyje www.warranty.expert

Kada ir kaip moku?
 • Draudimo įmokos dydžiai bei mokėjimo datos nurodomos draudimo liudijime. Draudimo įmoką galima sumokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
 • Draudimo sutarties galiojimo datos nustatomos draudimo liudijime. Jei įmoka ar pirmoji nustatyta įmokos dalis nesumokama laiku, draudimo sutartis neįsigalioja
 • Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą dieną, nutraukus draudimo sutartį, nebelikus apdrausto turto

Kaip galiu nutraukti sutartį?
 • Sutartį galima nutraukti bet kada, apie tai pranešant draudimo bendrovės įgaliotam atstovui Warranty Expert (telefonu 8 700 33300 arba tinklapyje www.warranty.expert). Prašymas nutraukti sutartį turi būti pasirašytas apdraustojo arba jo įgalioto asmens. Iš grąžintinos draudimo įmokos yra išskaičiuojamas sutarties sudarymo ir vykdymo mokestis ir pagal šią draudimo sutartį išmokėta ir (ar) rezervuota draudimo išmokų suma
 • Draudimo sutartis gali būti nutraukta ir kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustatyta tvarka

Detali informacija pateikiama draudimo produkto taisyklėse ir/ ar draudimo pasiūlyme ir/ ar liudijime bei jų prieduose