„Philips“ cilindrinių dulkių siurblių 5 metų* garantijos akcijos taisyklės:

1.     Organizatoriaus apibrėžimas
1.     Šis dokumentas yra  „Philips“ cilindrinių dulkių siurblių 5 metų* garantijos akcijos nuostatos ir sąlygos. 
2.     Akcijos organizatorius – „Philips Baltic SIA“, kurios reg. adresas Ziedleju iela 2., Mārupe,  Latvija, LV-2167.

2.     Akcijos data ir vieta
1.     Akcijos laikotarpis – 2018-09-01 – 2018-12-31.
2.     Akcija organizuojama Lietuvos Respublikoje ir vykdoma visos šalies mastu. 
3.     Akcija galioja visiems klasikiniams cilindriniams „Philips“ dulkių siurbliams (su maišeliais ir be maišelių) įsigytiems 2018 09 01 - 2018 12 31 oficialaus Philips partnerio UAB „Kesko Senukai“ mažmeninės ir internetinės prekybos parduotuvėse (www.senukai.lt ).

3.     Akcijos dalyviai
1.     Atsižvelgiant į 2 punkto nuostatas, akcijos dalyvis (toliau tekste – pirkėjas) turi būti veiksnus pilnametis asmuo, gyvenantis Lietuvos  Respublikoje. Dalyvavimas akcijoje yra savanoriškas. Dalyvauti šioje programoje galima įsigyjant bent vieną 4 punkto 1 papunktyje nurodytą produktą. 
2.     Akcijos apribojimai:
·       Akcijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims ši akcija nėra taikoma.
·       Partneriams, perkantiems produktą perpardavimui, akcija netaikoma.

4.     Akcijos sąlygos
1.     Akcija apima visus „Philips“ cilindrinius dulkių siurblius su maišeliu ir be maišelio (toliau tekste – akcijoje dalyvaujantys produktai). 
2.     Akcijoje dalyvauja tik nauji prekės ženklo produktai, kuriuos pirkėjai įsigijo laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2018-12-31 ir kuriems šių Taisyklių 2 punkto 3 papunktyje nurodytame prekybos taške buvo išrašyta garantinė kortelė ir kurių atžvilgiu pagal minėtą garantinę kortelę garantiją suteikia organizatorius. 
3.     Akcijos sąlygose nustatyta, kad akcijoje dalyvaujančiam produktui suteikiama papildoma 3 metų garantija, pagal produktui išduotos ir užpildytos garantinės kortelės numatytas sąlygas, akcijoje dalyvaujantys produktai iš viso įgis 5 metų garantiją, skaičiuojamą nuo akcijoje dalyvaujančio produkto pirkimo dienos. 
4.     Visi dalyviai, kurie atitinka 3 punkte nurodytus reikalavimus, papildomai turi įvykdyti visas toliau nurodytas sąlygas: 
a.     įsigyti akcijoje dalyvaujantį produktą laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2018-12-31; 
b.     per 30 dienų nuo įsigijimo datos interneto svetainėje http://www.philips.lt/myphilips užregistruoti įsigytą akcijoje dalyvaujantį produktą:
                                               i.     nurodant pirkimo datą;
                                              ii.     nusiunčiant nuskenuotą arba nufotografuotą įsigijimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą ar kitą pirkimo dokumentą);
                                             iii.     nurodant akcijoje dalyvaujančio produkto serijos numerį;
                                             iv.     pateikiant savo vardą ir pavardę bei el. pašto adresą (šiuo adresu bus siunčiamas registracijos patvirtinimas); 
c.      registruojant anksčiau minėtą akcijoje dalyvaujantį produktą, duoti sutikimą „Philips“ rinkodaros tikslais tvarkyti asmens duomenis ir elektroniniu būdu gauti prekybos informaciją apie „Philips“ produktus, tuo tikslu pažymint varnele atitinkamos formos laukelius: gauti pratęstą 5 metų garantiją įsigytiems akcijoje dalyvaujantiems produktams.
5.     Tuo atveju, jei organizatoriui kiltų abejonių dėl pirkimo įrodymo tikslumo arba teisingumo, organizatorius turi teisę paprašyti, kad patikrinimo tikslu dalyvis jam nusiųstų įsigijimą patvirtinančio dokumento originalą. Patikrinęs pirkimo duomenis, per 7 dienas nuo gavimo datos organizatorius grąžins dalyviui įsigijimą patvirtinančio dokumento originalą ir praneš jam apie savo sprendimą dėl pratęstos garantijos suteikimo. 
6.     Mokėjimo patvirtinimas (apmokėjimo kortele operacijos kvitas, pervedimo patvirtinimas ir t. t.) arba siuntinio pristatymo dokumentai nėra laikomi įsigijimą įrodančiais dokumentais.
7.     Akcijos rengėjas per 30 dienų nuo registracijos formos užpildymo datos el. paštu nusiųs pranešimą, patvirtinantį 5 metų garantiją, kuri bus pagrindas 5 metus nuo įsigijimo datos gauti nemokamas remonto paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal prie akcijoje dalyvaujančio produkto pridėtoje garantinėje kortelėje nurodytas sąlygas. 
8.     Dalyvis netenka teisės į pratęstą garantiją, jei:
1.     neįvykdo iki galo Taisyklėse nurodytų sąlygų;
2.     nusiunčia neteisingą įsigijimą įrodantį dokumentą arba pateikia neteisingą akcijoje dalyvaujančio produkto serijos numerį; 
3.     įsigijimą įrodantis dokumentas rodo, kad produktas įsigytas ne akcijos laikotarpiu; 
4.     MyPhilips pateiktoje registracijos formoje dalyvis nurodo netikrus duomenis; 
5.     esant 4 punkto 5 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, negali nusiųsti įsigijimą patvirtinantį dokumento originalą.

5.     Skundų nagrinėjimas
1.     Akcijoje dalyvaujančių asmenų skundai gali būti pateikiami akcijos laikotarpiu ir ne vėliau kaip iki 2019-01-31 registruotu laišku arba per siuntų pristatymo tarnybą. 
2.     Skundai turi būti pateikiami tokiu adresu: „Philips Baltic SIA“, Latvija, Mārupe, LV-2167, Ziedleju iela 2 , įrašant pastabą „Skundas dėl 5 metų garantijos akcijos „Philips“ cilindrinių dulkių siurbliams.“
3.     Skundus nagrinėja organizatoriaus paskirta komisija. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus komisija praneš tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas skundas – nusiunčiant paštu nurodytu adresu per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos. 
4.     Išnaudojęs skundų nagrinėjimo procedūros galimybes, dalyvis turi teisę įrodinėti savo reikalavimo teisėtumą atitinkamame teisme. 

6.     Asmens duomenys
1.     Šios akcijos metu surinktus asmens duomenis administruoja „Philips Baltic SIA“. 
2.     Jūsų duomenys bus tvarkomi akcijos tikslu. Asmens duomenų pateikimas įgyvendinant akciją yra savanoriškas, tačiau būtinas siekiant tinkamai vykdyti pačią akciją. Asmens duomenų tvarkymas apima tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir susijusią informaciją, kuri yra renkama, registruojama, kaupiama, tvarkoma, plėtojama, patvirtinama ir pašalinama. 
3.     Akcijos dalyvis gali papildomai sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais ir kad jis sutinka el. paštu gauti komercinę informaciją apie „Philips“ produktus ir paslaugas. Asmens duomenų, kurie tvarkomi rinkodaros tikslu (siunčiami patarimai ir informacija apie „Philips“) valdytojas yra „Koninklijke Philips NV“, kurio pagrindinė buveinė yra Eindhovene, adresu Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhovenas, Nyderlandai.
4.     Asmens duomenys bus tvarkomi pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus.

7.     Baigiamosios nuostatos
1.     Visas reklaminėje ir akcijos medžiagoje esantis turinys pateikiamas tik informaciniu tikslu. 
2.     Dabartinės Taisyklės bus skelbiamos organizatoriaus buveinėje ir interneto svetainėje http://www.philips.lt/c-m-ho/dulkiu-siurbliai 
3.     Papildoma informacija apie akciją ir „Philips“ produktus bus teikiama „Philips“ klientų aptarnavimo linijos telefonu 8 5 2140294  (pirmadieniais – penktadieniais 9:00-16:00 val.).
4.     Asmens dalyvavimas akcijoje reiškia, kad jis perskaitė šių Taisyklių turinį ir su jomis sutiko. Visiems kitiems klausimams, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės, taikomos Lietuvos įstatymų nuostatos. 
5.     Akcijos organizatorius turi teisę šias Taisykles pakeisti ir anksčiau numatyto termino nutraukti arba sustabdyti akciją. Tokiu atveju organizatorius apie tai iš anksto paskelbs informaciją. Organizatorius sutinka, kad tuo atveju, jei būtų pakeistos Taisyklės, tokie pakeitimai nepažeis dalyvių jau įgytų teisių ir nepablogins akcijos sąlygų. Įvedus Taisyklių pakeitimus, po to, kai apie juos buvo pranešta dalyviams, pastarieji turi teisę be jokių pasekmių pasitraukti iš akcijos. 

Rodyti daugiau

„Philips“ cilindrinių dulkių siurblių 5 metų* garantija

Rodoma: 10
Subkategorija Filtruoti Rūšiuoti
Dulkių siurblys Philips FC8725/09, 650 W

Dulkių siurblys Philips FC8725/09, 650 W

201,71 / vnt. 245,99 € / vnt.
-18%
Dulkių siurblys Philips FC9744/09, 650 W

Dulkių siurblys Philips FC9744/09, 650 W

189,00 / vnt. 229,00 € / vnt.
-17%
Dulkių siurblys Philips FC8680/09, 650 W

Dulkių siurblys Philips FC8680/09, 650 W

178,71 / vnt. 219,00 € / vnt.
-18%
Dulkių siurblys Philips FC9197/91, 650 W

Dulkių siurblys Philips FC9197/91, 650 W

161,19 / vnt. 199,00 € / vnt.
-19%
Dulkių siurblys Philips FC9532/09, 750W

Dulkių siurblys Philips FC9532/09, 750W

123,95 / vnt. 149,99 € / vnt.
-17%
Dulkių siurblys Philips FC8577/09

Dulkių siurblys Philips FC8577/09

123,98 / vnt. 149,99 € / vnt.
-17%
Dulkių siurblys Philips FC8246/09, 750W

Dulkių siurblys Philips FC8246/09, 750W

100,99 / vnt. 119,99 € / vnt.
-15%
Dulkių siurblys Philips FC9330/09, 650W

Dulkių siurblys Philips FC9330/09, 650W

80,17 / vnt. 99,99 € / vnt.
-19%
Dulkių siurblys Philips FC8245/09, 750 W

Dulkių siurblys Philips FC8245/09, 750 W

79,93 / vnt. 105,00 € / vnt.
-23%
Dulkių siurblys Philips FC8241/09, 750 W

Dulkių siurblys Philips FC8241/09, 750 W

65,64 / vnt. 85,99 € / vnt.
-23%
Rodoma: 10