Specialūs pasiūlymai
Kaina
Energijos klasė

Įsigykite SAMSUNG QLED televizorių ir dovanų gaukite GoPro kamerą!

KAMPANIJOS SĄLYGOS

Pažymėdami langelį, Kampanijos dalyviai (toliau nurodomi kaip Dalyviai) sutinka su toliau pateikiamomis Kampanijos sąlygomis (toliau nurodoma kaip Sąlygos).

Kampanijos organizatorius

1. Kampanijos organizatorius yra SIA Samsung Electronics Baltics (toliau nurodoma kaip Organizatorius), registracijos Nr. 40003963909, buveinės adresas Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija.

Kampanijos trukmė

2. Kampanija prasideda 2018 m. lapkričio 26 d. 00:01 ir baigiasi 2019 m. sausio 6 d. 00:00 (toliau tekste – Kampanijos laikotarpis).

Teisė dalyvauti Kampanijoje

3. Asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Kampanijoje tik su tėvų ar teisėtų globėjų sutikimu šių Sąlygų nustatyta tvarka.

4. Juridiniai asmenys, dalyvaujantys Kampanijoje, yra atstovaujami savo atstovų.

Kampanija

5. Asmenys, perkantys Samsung QLED TV (modelio Nr. QE85Q900RATXXH, QE82Q6FNATXXH, QE75Q900RATXXH, QE75Q9FNATXXH, QE75Q7FNATXXH, QE75Q6FNATXXH, QE65Q900RATXXH, QE65Q9FNATXXH, QE65Q8CNATXXH, QE65Q8FNATXXH, QE65Q7FNATXXH, QE65Q6FNATXXH) (toliau tekste – Kampanijos produktas), Kampanijos laikotarpiu už kiekvieną nusipirktą Kampanijos produktą įgyja teisę gauti juodos spalvos GoPro HERO7 vaizdo kamerą nemokamai (toliau tekste – Dovana).

6. Kampanijos pasiūlymas galioja tik Organizatoriaus platinamiems televizoriams. Kampanijos produktą galima įsigyti įmonių, nurodytų šių Sąlygų priede, parduotuvėse. Klientas parduotuvėje turi įsitikinti, jog kliento pasirinktas produktas yra tinkamas Kampanijos produktas.

7. Dalyvis negaus Dovanos, jei Kampanijos produktas yra grąžinamas pardavėjui dėl defektų ar kitų priežasčių.

Dovana

8. Dovana yra skirta tik asmeniniam naudojimui.

9. Dovana negali būti iškeista į grynuosius pinigus, išmainyta ar grąžinta. Tai neturi įtakos vartotojų teisėms, nustatytoms teisės aktuose ir gamintojo garantinėse sąlygose.

10. Dovana bus pristatyta tik DPD siuntų pristatymo vietose Latvijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje.

Paraiška norint gauti Dovaną

11. Norint gauti Dovaną, Dalyviai privalo apsilankyti internetiniame tinklapyje www.samsungpromo.ee Estijoje, www.samsungpromo.lv Latvijoje arba www.samsungpromo.lt Lietuvoje bei užsiregistruoti, nurodydami šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, Kampanijos produkto numerį, pirkimo datą, serijinį numerį bei DPD siuntinio pristatymo vietą Dovanos pristatymui Latvijos, Lietuvos ar Estijos teritorijoje. Dalyviai privalo įkelti pirkimo patvirtinimą (.jpg, .jpeg arba .PDF formatu) bei, jei serijinis numeris nėra nurodytas pirkimo patvirtinime, taip pat nufotografuoti Kampanijos produktą jo dėžėje nurodant serijinį numerį (.jpg formatu) bei privalo sutikti su Sąlygomis (toliau tekste – Paraiška) bei paspausti mygtuką „Registruotis“.

12. Jei Sąlygose nenurodyta kitaip, Paraiška turi būti užpildyta ir išsiųsta asmeniškai Dalyvio.

13. Paraiška turi būti išsiųsta Organizatoriui ne vėliau nei iki 2019 m. sausio 13 d. 00:00. Po šios datos gautos paraiškos bus atmestos.

14. Organizatorius išsiųs Dalyviui el. laišką, patvirtinantį, jog Paraiška buvo gauta ir patikrinta pagal atitikimo kriterijus. Jei patvirtinimo el. paštas nėra gautas per 24 valandas nuo Paraiškos išsiuntimo, Dalyvis privalo susisiekti su Organizatoriumi per 72 valandas nuo registracijos išsiųsdamas el. laišką adresu: info@samsung.ee Estijoje, info@samsung.lv Latvijoje arba info@samsung.lt Lietuvoje siekdamas išsiaiškinti priežastį, kodėl el. laiškas nebuvo gautas.

15. Jei Paraiška nebuvo užpildyta pagal šių Sąlygų reikalavimus, Organizatorius atmeta Paraišką bei informuoja Dalyvį el. paštu, pasiūlydamas galimybę pateikti Paraišką, atitinkančią Sąlygas per laiške nurodytą laikotarpį.

16. Jei Paraiška yra pripažįstama tinkama, Organizatorius išsiunčia Dalyviui patvirtinimo el. laišką (toliau tekste – Patvirtinimas).

17. Jei Paraiška nėra pripažįstama tinkama, Organizatorius išsiųs Dalyviui Dovaną į DPD siuntinio nurodytą vietą laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. vasario 14 d. Pristatymo išlaidos bus padengtos Organizatoriaus. Dalyvis bus informuotas apie Dovanos pristatymą į nurodytą DPD pristatymo vietą el. laišku bei trumpąją SMS žinute. Dalyvis yra atsakingas už Dovanos atsiėmimą nurodytoje DPD pristatymo vietoje per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo gavimo į el. paštą bei telefoną. Jei Dalyvis neatsiima Dovanos iš DPD pristatymo vietos per 7 (septynias) dienas, bus manoma, kad Dalyvis atsisakė Dovanos ir Dalyvis praras teisę gauti Dovaną.

18. Dalyvis yra atsakingas už pateiktus asmens duomenis ir jų tikslumą. Jei nurodyti asmens duomenys yra neteisingi, o dėl to Dovana nebus tinkamai pristatyta, Dalyvis neturės teisės reikalauti Organizatoriaus persiųsti Dovaną ir Dalyvis praras teisę gauti Dovaną.

Privatumas

19. Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis šios Kampanijos įgyvendinimo tikslais.

20. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Vis dėlto, jei Dalyvis nesuteikia reikalingos informacijos norint dalyvauti Kampanijoje, Dalyvis negalės dalyvauti Kampanijoje.

21. Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas (sutikimas); Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas (teisėti Organizatoriaus interesai). Teisėti Organizatoriaus interesai yra Samsung produktų reklama.

22. Kur Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi jų sutikimo pagrindu, Dalyviai turi teisę atsiimti savo sutikimą bet kuriuo metu. Tai nepaveiks duomenų tvarkymo teisėtumo sutikimo pagrindu iki sutikimo atsiėmimo.

23. Asmens duomenimis gali būti pasidalyta su paslaugų teikėjais, teikiančiais paslaugas Organizatoriui, tokiais kaip Kampanijos organizacija ir kitos panašios paslaugos. Šioms šalims bus pateikti arba jos turės prieigą prie asmens duomenų paslaugų teikimo Organizatoriui tikslu.

24. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tiek laiko, kiek yra būtina šios Kampanijos įgyvendinimui. Jei civilinis ieškinys yra pradėtas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio ieškinio nagrinėjimo pabaigos. Jei teisės aktai reikalauja privalomai saugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis tokių teisės aktų.

25. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami pareikalauti prieigos, pataisymų, ištrynimo, tvarkymo apribojimo, prieštarauti Dalyvių asmens duomenų tvarkymui, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą arba pareikšti kitus reikalavimus apie jų asmens duomenų tvarkymą, Dalyviai privalo pateikti užklausimą Europos asmens duomenų apsaugos pareigūnui naudodamiesi BDAR pagalbos puslapiu, kurio nuorodą galima rasti Privatumo Politikoje adresu http://www.samsung.com/ee, /lv arba /lt. Dalyviai taip pat gali reikšti skundu apie jų asmens duomenų tvarkymą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros tarnybai.

Bendrosios sąlygos

26. Organizatorius pasilieka teisę protingai ir pagal galiojančius teisės aktus pakeisti Kampanijos sąlygas.

27. Dalyviui nėra suteikta teisė gauti Dovaną, jei yra išsiaiškinama, jog Dalyvis nesilaikė Sąlygų arba nesąžiningai paveikė Kampaniją.

28. Organizatorius turi teisę, jei būtina, imtis reikalingų priemonių, kad apsaugotų save nuo apgaulingų arba netinkamų Paraiškų, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalauti papildomo patvirtinimo, įrodančio pirkimo faktą bei Dalyvio asmenybę.

29. Jei Sąlygose nenurodyta kitaip, Dalyvis turi sumokėti visus taikomus mokesčius bei kitas būtinas išlaidas.

30. Organizatorius nėra atsakingas už Kampanijos sustabdymą dėl force majeure ar kitų aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti.

31. Organizatorius nėra atsakingas už: (a) nesėkmingą Paraiškų gavimą dėl sistemos klaidų ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus; (b) bet kokias pavėluotas, prarastas, neteisingai pristatytas Paraiškas; (c) bet kokias klaidas ar disfunkcijas, susijusias su kompiuterių komunikacijomis; (d) bet kokius trikdžius, žalą ar nuostolius, kylančius iš aplinkybių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus valios; (e) bet kokias Dalyvio klaidas; arba (f) bet kokias DPD siuntinio pristatymo klaidas.

32. Dalyvis sutinka, kad Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias traumas, nuostolius ar žalą, atsiradusius dalyvavimo metu arba susijusius su Kampanija tiek, kiek tai leidžiama pagal taikytiną teisę.

33. Kampanijos įgyvendinimas yra reglamentuojamas Estijos, Latvijos arba Lietuvos teisės, priklausomai nuo to, ar Dalyvis pateikė paraišką, naudodamasis interneto tinklapiu www.samsungpromo.ee Estijoje,www.samsungpromo.lv Latvijoje arba www.samsungpromo.lt Lietuvoje.

34. Jei Dalyvis turi kokių nors klausimų arba pretenzijų, susijusių su Kampanija, jie gali būti pateikti iki 2019 m. balandžio 6 d. skambinant arba rašant į Samsung skambučių centrą. Skambutis atitinkamos valstybės teritorijoje iš laidinio arba mobilaus telefono Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje yra nemokamas.

Estija: 800-7267,
info@samsung.ee

Latvija: 8000-7267,
info@samsung.lv

Lietuva: 8800-77777,
info@samsung.lt

PARAIŠKA DĖL DOVANOS: https://www.samsungpromo.lt/gopro7/

Rodyti daugiau
Rodoma: 2
Rūšiuoti pagal:
Televizorius Samsung QE65Q6FNATXXH
1349,00 / vnt.
2299,00 € / vnt.
E-kaina
-41%
Televizorius Samsung QE65Q6FNATXXH
  • Energijos klasė: A+
  • Ekrano įstrižainė: 65 "
  • Ekrano raiška: 3840 x 2160
  • Įdiegta operacinė sistema: Tizen
Televizorius Samsung QE65Q7FNATXXH
1687,90 / vnt.
2299,00 € / vnt.
E-kaina
-26%
Televizorius Samsung QE65Q7FNATXXH
  • Energijos klasė: A
  • Ekrano įstrižainė: 65 "
  • Ekrano raiška: 3840 x 2160
  • Įdiegta operacinė sistema: Tizen
Rodoma: 2